Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 20

20. Osoby znane i mniej znane. Cykl spotkań ze znanymi podróżnikami oraz sportowca


Lokalizacja

W zależności od potrzeb:
aula w Kwidzyńskim Centrum Kultury- ul. 11 listopada lub hala widowiskowo - sportowa, ul Wiejska w Kwidzynie.

Opis projektu

Projekt ma na celu zaproszenie znanych osobistości z telewizji oraz social mediów do Kwidzyna. Umożliwi on zatem ciekawe spędzenie czasu przez mieszkańców, ale również będzie narzędziem promocji naszego miasta. Zakłada się, że wiele z tych osób przyciągnie odbiorców spoza samego miasta (tak jak np. koncert Sabatonu przyciągnął do Grudziądza turystów z całej Polski).
Spotkania byłyby otwarte dla mieszkańców naszego miasta i odbywałby się raz na dwa miesiące w hali widowiskowo-sportowej. Prelegent występowałby na scenie rozstawionej na parkiecie, a uczestnicy rozlokowani zostaliby na trybunach z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Projekt zakłada pokrycie gaży prelegentów (ustalana indywidualnie przez każdego z występujących) oraz koszty wynajmu sali i wypromowania wydarzenia.
Poniżej osoby z którymi korespondowałem i wyraziły chęć udziału w projekcie:
1) Aleksander Doba - polski podróżnik, kajakarz. W internetowym głosowaniu organizowanym przez „National Geographic” zdobył tytuł „Podróżnika Roku 2015”. Jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent wyłącznie dzięki sile mięśni (źródło: wikipedia);
2) Michał Pater - jeden z najsłynniejszych polskich youtuberów – podróżników;
3) Ola i Karol Lewandowscy - twórcy i realizatorzy autorskiego kanału "Busem przez świat";
4) Karol Bielecki - polski piłkarz ręczny, grający na pozycji lewego rozgrywającego, reprezentant Polski, uczestnik igrzysk olimpijskich, wicemistrz świata z 2007, brązowy medalista Mistrzostw Świata 2009, brązowy medalista z Mistrzostw Świata 2015 w Katarze. (źródlo: Wikipedia);
5) Dawid Faza Fazowski- Znany podróżnik, youtuber;
6) Piotr Opacian - kwidzyński podróżnik, kajakarz i fotograf przyrody.

Na potrzeby wyceny projektu założyłem droższy w wynajęciu obiekt jakim jest hala widowiskowo- sportowa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Aleksander Doba4 920 zł
2Ola i Karol Lewandowscy- Busem przez świat. 3 690 zł
3Dawid Faza Fazowski5 160 zł
4Michał Pater5 160 zł
5Karol Bielecki12 300 zł
6Piotr Opacian700 zł
7Koszt wynajęcia hali/sali (z uwzględnieniem nagłośnienia/oświetlenia itp).35 000 zł
8koszt promocji wydarzenia12 000 zł
9poduszka finansowa na wypadek wzrostu cen- 10%9 123 zł
Łącznie: 88 053 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

W 2019 roku zainaugurowano w mieście cykl pod nazwą Kwidzyńskie Biesiady Podróżnicze, realizowane przez pomysłodawcę Piotra Opaciana, wspólnie z promocją miasta. W zamyśle autora mają być to imprezy odbywające się co kwartał. W wykazie prelegentów są osoby wymienione przez autora wniosku, ponadto wielu innych znanych w Polsce podróżników. Proponowany cykl był by zatem powtórzeniem pomysłu realizowanego przez miasto wspólnie z Piotrem Opacianem. Ponadto jeśli chodzi o znane osoby w Polsce z różnych branż (m.in. kultury i sztuki) są one zapraszane na cykliczne spotkania organizowane przez Bibliotekę Miejsko-Powiatową oraz Kwidzyńskie Centrum Kultury.
Projekt niedopuszczony na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 Regulaminu KBO.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Osoby znane i mniej znane. Cykl spotkań ze znanymi podróżnikami oraz sportowca

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego kwidzyn.budzet-obywatelski.org jest Burmistrz Miasta Kwidzyna z siedzibą ul. Warszawska19, 82-500 Kwidzyn.
Burmistrz Miasta Kwidzyna szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu kwidzyn.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 
1. W czasie korzystania z serwisu kwidzyn.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer pesel. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Burmistrzem Miasta Kwidzyna.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Burmistrza Miasta Kwidzyna uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie kwidzyn.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Burmistrza Miasta Kwidzyna, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Burmistrza Miasta Kwidzyna, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa kwidzyn.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Burmistrza Miasta Kwidzyna lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@kwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.