Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 18

18. Owocowe drzewa w kwidzyńskich parkach


Lokalizacja

Wszystkie parki miejskie oraz tereny zielone należące do Miasta. Nasadzenie według woli pracowników urzędu miasta. Nasadzenia odbędą się w formule zakładania sadów społecznych i sąsiedzkich, tak jak został założony sad w parku miejskim przy ul. Warszawskiej

Opis projektu

Celem projektu jest urozmaicenie różnorodności roślinnej w parkach oraz wzbogacenie rezerwuaru przyrodniczego dla dzikich zwierząt- nietoperze, sowy, jeże, ptaki, owady itp.   Wszystkie osoby chętne będą mogły zebrać owoce i pożyć je po odpowiedniej obróbce.
Projekt zakłada zakup oraz posadzenie 100 drzewek owocowych tradycyjnych odmian we wszystkich parkach miejskich oraz innych terenach zielonych należących do miasta Kwidzyn. Posadzone zostaną drzewa owocowe tradycyjnych odmian, które były kiedyś sadzone na trenie Kwidzyna i Powiśla. Kilka lat temu przeprowadzona została inwentaryzacja starych drzew owocowych na terenie miasta. Opisanych zostało kilkadziesiąt cennych odmian. Kilka z nich zasiliło kolekcje Polskiej Akademii Nauk w Powsinie, w tym ciekawa dla Kwidzyna i Powiśla odmiana jabłoni Złotka Kwidzyńska.
Sadzenie drzew owocowych w parkach miejskich będzie powrotem do lokalnej tradycji i historii miejskiego sadownictwa.
Drzewa owocowe wzbogacą miejski krajobraz parków i zieleńców oraz podniosą wartość przyrodniczą Kwidzyna.

W cenie podane firma dystrybuująca wliczyła zarówno zakup drzewek, zasadzenie oraz pielęgnację drzew przez okres 24 miesięcy od nasadzenia.
1. Parametry drzewa
- materiał nasadzeniowy CAC
- podkładka:
jabłonie: podkładka generatywna siewka antonówki lub podkładka wegetatywna M 26, P 14, M7, MM 106
grusze: grusza kaukaska
wiśnie: antypka
czereśnie: czereśnia ptasia
śliwy: ałycza
- paszport
- materiał pochodzenia z zarejestrowanej szkółki drzew owocowych
- wysokość drzewa- 150 – 250 cm
- wiek drzewa- 2 – 3 lata
- drzewo z koronką min 3-4 gałęzie
- bryła korzeniowa- system ukorzenienia rozwinięty korzenie główne i włośnikowe
- drzewo wolne od uszkodzeń mechanicznych- typu uszkodzenia kory, lub konarów, przemrożenia
- drzewa zasilone nawozami mineralnymi, bio emami i mikoryzą
Zabiegi agrotechniczne przed posadzeniem oraz podczas prac pielęgnacyjnych:
- przygotowanie punktowe gleby pod posadzenie
- posadzenie drzew
- słupkowanie
- osłonięcie przed uszkodzeniami mechanicznymi
- spulchnianie gleby i koszenie wokół drzew – średnica min 60- 100 cm
- nawadnianie po posadzeniu oraz podczas okresu pielęgnacji, w zależności od zapotrzebowania
- nawożenie-mineralne, naturalne i bio emy
- ochrona biologiczna lub chemiczna przed podstawowymi chorobami- np. mączniak,
- podsypki punktowe i wymiana ziemi
- oznaczenie drzew tabliczkami edukacyjnymi- nazwa, info o odmianie, lub tablica edukacyjna nt drzew ich znaczenia, wartości itp.

3. Gatunki i odmiany drzew
Gatunki i odmiany powinny być spójne z gatunkami i odmianami chronionymi w ramach programów rolnośrodowiskowych prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa lub być rekomendowane przez jednostki badawcze w zakresie ochrony historycznych odmian drzew owocowych np. Polska Akademię Nauk- Ogród Botaniczny w Powsinie, kolekcja historycznych odmian lub gatunki i odmiany powinny być spójne z badanami inwentaryzacyjnymi prowadzonymi w ramach programów ochrony bioróżnorodności biologicznej na terenie woj. pomorskiego.
Usługa obejmuje : materiał nasadzeniowy, materiały techniczne, nawozy, środki eksploatacyjne, prace pielęgnacyjne przez okres 24 miesiące, transport itp.

Kosztorys został skonsultowany z P. Dominikiem Sudoł (Sudoł Cooperation, gospodarstwo ekologiczne Nubes)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup drzewek+ obsługa i pielęgnacja przez 24 miesiące35 000 zł
2poduszka finansowa na wypadek wzrostu cen5 000 zł
3Warsztat dla mieszkańców z nasadzania i pielęgnacji drzew owocowych 2 000 zł
4Tabliczki informacyjne o odmianach i gatunkach drzew3 000 zł
Łącznie: 45 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Utrzymanie drzew- nawożenie, cięcia pielęgnacyjne, wymiany siatek ochronnych i słupków stabilizujących, nawożenie, grabienie liści, zbiór owoców itp.: ok. 200 zł rocznie/drzewo.

Projekt wymaga corocznych, stosunkowo wysokich w odniesieniu do kosztów projektu, nakładów na jego utrzymanie. Realizacja projektu zakłada jego dalsze finansowanie w kolejnych latach (niespełniony warunek określony w § 1 ust. 4 i 5 oraz w § 3 ust. 2 pkt 2 Regulaminu KBO).

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Owocowe drzewa w kwidzyńskich parkach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego kwidzyn.budzet-obywatelski.org jest Burmistrz Miasta Kwidzyna z siedzibą ul. Warszawska19, 82-500 Kwidzyn.
Burmistrz Miasta Kwidzyna szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu kwidzyn.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 
1. W czasie korzystania z serwisu kwidzyn.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer pesel. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Burmistrzem Miasta Kwidzyna.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Burmistrza Miasta Kwidzyna uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie kwidzyn.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Burmistrza Miasta Kwidzyna, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Burmistrza Miasta Kwidzyna, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa kwidzyn.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Burmistrza Miasta Kwidzyna lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@kwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.