Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 17

17. Samoobsługowy serwis rowerowy


Lokalizacja

- deptak ul. Miedziana (załączyłem zdjęcie);
- Park Rekreacji Balaton- przy wejściu-  (załączyłem zdjęcie)
- Wjazd na trasę rowerową R09 po nasypie -przy ulicy Hallera  (załączyłem zdjęcie)
- Skrzyżowanie ulic Sokola i Chrobrego (załączyłem zdjęcie)
- Teren zielony przy przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kwidzynie (w kierunku wiaduktu pieszego prowadzącego do ul. Grudziądzkiej). Załączyłem zdjęcie

Opis projektu

Projekt zakłada zakup oraz montaż 5 stacji do samodzielnego naprawiania rowerów w następujących lokalizacjach:
1) Deptak ul. Miedziana,
2) Park Rekreacji Balaton - w zasięgu widoczności kamery miejskiego monitoringu,
3) Wjazd na trasę rowerową R09 po nasypie (przy ulicy Hallera),
4) Skrzyżowanie ulic Sokola i Chrobrego,
5) Teren zielony przy przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kwidzynie (w kierunku wiaduktu pieszego prowadzącego do ul. Grudziądzkiej).

Wszystkie wymienione lokalizacje są w łatwo dostępnym, widocznym oraz oświetlonym miejscu.

W skład każdej ze stacji wchodzą:
-Stacja IBOMBO PRS-LV2 (kolor: RAL 5017) ze stali nierdzewnej w składzie którego są:
 wkrętak krzyżowy
 wkrętak płaski
 wkrętak TORX T25
 klucz nastawny
 klucz płaski 8×10 mm
 klucz płaski 13×15 mm
 zestaw imbusów w rękojeści 2-8 mm
 łyżki do opon
 pompka z adapterem na wszystkie zawory
 zestaw montażowy (4 x kotwy M10, 80 mm)
 śruby zabezpieczające z grotami
 malowanie proszkowe w 9 kolorach
 projekt nadruku i wizualizacja
 branding frontu i dwóch bocznych ścian stacji
Ponadto, jako akcesoria dodatkowo proponuję:
-4 x nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym
-Krętliki do wkrętaków i imbusów
-Szczypce płaskie firmy GEDORE
-Branding na tylnej ścianie stacji (145x30 cm)
-Tłok do pompkize stali nierdzewnej "heavy duty"

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
15 x STACJA NAPRAWY ROWERÓW | MODEL IBOMBO PRS-LV2 | PATENT PL 22274336 254,25 zł
25x Koszty montażu18 450 zł
35 x Akcesoria dodatkowe wymienione w opisie. 4 212,75 zł
45x Przesyłka kurierska na terenie Polski /zabezpieczona paczka na palecie2 000 zł
5poduszka finansowa na wypadek wzrostu cen- 10%6 091,70 zł
Łącznie: 67 008,70 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszty uzupełnienia skradzionych narzędzi lub wymiana wyrobionych końcówek do pompki.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Samoobsługowy serwis rowerowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego kwidzyn.budzet-obywatelski.org jest Burmistrz Miasta Kwidzyna z siedzibą ul. Warszawska19, 82-500 Kwidzyn.
Burmistrz Miasta Kwidzyna szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu kwidzyn.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 
1. W czasie korzystania z serwisu kwidzyn.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer pesel. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Burmistrzem Miasta Kwidzyna.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Burmistrza Miasta Kwidzyna uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie kwidzyn.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Burmistrza Miasta Kwidzyna, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Burmistrza Miasta Kwidzyna, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa kwidzyn.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Burmistrza Miasta Kwidzyna lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@kwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.