Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 21

21. Kwidzyńska Akademia Kolarska


Lokalizacja

Projekt nie będzie miał jednej lokalizacji. Treningi będą realizowane na terenie Kwidzyna i w okolicach- ścieżki rowerowe np. ścieżka do Korzeniewa, ścieżka do Prabut,  kwidzyński park rowerowy- ARENA XC, okoliczne lasy np. Las Miłosna, Piekarniak, Brachlewo, Ryjewo.  Działania są tak planowane że na etapie składania projektu nie ma potrzeby uzyskiwania formalnych zgód i pozwoleń właścicieli lub administratorów terenów. Działania przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującym Polskim prawem i wewnętrznymi przepisami, regulaminami właścicieli lub administratorami  terenów, z których planujemy korzystać. Szkolenia i warsztaty odbędą się w siedzibie serwisu rowerowego ROWERY KWIDZYN, który udostępni bezpłatnie lokal do przeprowadzenia spotkań. Zawody w porozumieniu z KCSIR i Nadleśnictwem Kwidzyn odbędą się na terenie lasów w okolicy Kwidzyna.

Opis projektu

Kwidzyńska Akademia Kolarska to projekt, dzięki któremu będziemy rozwijać pasję kolarstwa górskiego i przełajowego wśród dzieci i młodzieży w Kwidzynie. Jako  doświadczony serwisant rowerowy i kolarz górski z wieloma sukcesami, widzę coraz większe zainteresowanie kolarstwem w Kwidzynie wśród  dzieciaków i młodzieży. Wielu chce trenować kolarstwo i pomagać w serwisowaniu rowerów. Wielu to m.in. uczestnicy programu Rowerowy Kwidzyn, dzieciaki które startują np. w cyklu zawodów Milko Mazury MTB czy rozpoczynają treningi na kwidzyńskim parku rowerowym- ARENA XC. Niektórzy odnoszą już sukcesy, inni dopiero zarażają się kolarskim bakcylem. Kolarstwo to świetny sport, ale nie wszystkie dzieci stać na trenerów, opłaty na zawody czy zakup nowoczesnych rowerów i osprzętu. Wielu naszych klientów to zdolna i utalentowana młodzież. Również dzieci z domów dziecka, czy rodzin zastępczych garną się do kolarstwa, jednak nie wszystkich stać na ten sport. Dlatego chcemy pomóc dzieciakom w rozwoju ich pasji i zainteresowań kolarskich. Co chcemy zrobić dla młodych kolarzy?
1. Zorganizujemy 68 treningów dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży z Kwidzyna. wg profesjonalnego programu trenerskiego.
2. Bardzo ważnym tematem dla młodych kolarzy jest pierwsza pomoc i bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Zorganizujemy 3 szkolenia w tym zakresie dla wszystkich chętnych  dzieci .i młodz.. z Kwidzyna
3. Sprawny i zadbany rower to podstawa uprawiania kolarstwa, dlatego chcemy nauczyć  dzieci i młodzież dbania i samodzielnego serwisowania roweru. Dla większości to bardzo trudne zadanie, a przecież rower to ich pierwszy pojazd. Podczas 4 szkoleń będziemy uczyć wszystkie chętne dzieci. i młodz. jak serwisować i dbać o swój rower przez cały sezon.
4.Sprawdzenie rozwoju sportowego u dzieci to przede wszystkim zawody. Jednak, uczestnictwo w zawodach wiąże się z coraz większymi kosztami- transport, opłaty startowe, nowoczesny sprzęt i wyposażenie, dieta itp. Zanim młodzież wybierze się na duże zawody, chcemy aby mieli szansę sprawdzenie swojego postępu sportowego lokalnie. Zorganizujmy dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży 6 rund zawodów sprawdzianowych przygotowujących ich do większych zawodów. Zakupimy 1 pomiar czasu, który wykorzystamy do zawodów. W trakcie i po zakończeniu  projektu pomiar będzie ogólnodostępny- KCSIR.
5.Kolarstwo górskie związane jest również z kolarstwem przełajowym i turystyką kolarską. Nie samymi zawodami żyje kolarz. Trzeba znać swoją piękną lokalną ojczyznę i jej atrakcje turystyczne.. Zaprosimy dz. i młodz. na 4 wyprawy kolarskie- pn. Poznajemy Kwidzyn i Pow. kwidzyński.  Projekt jest otwarty do wszystkich mieszkańców Kwidzyna, głownie dla dz. i młodz. z terenu Kwidzyna. Projekt zorganizujemy we współpracy z kwidzyńskim serwisem rowerowym, który będzie również jednym ze sponsorów oraz klientami serwisu- wolont. (10 osób dorosłych),  którzy wezmą udział. Po zakończeniu projektu pomiar czasu będzie w dyspozycji KCSiR i służył będzie do dalszego rozwoju kolarstwa wszystkich  dzieci i młodzieży w Kwidzynie. i innych dyscyplin sportowych np. bieganie, crossfit itp.  Projekt będzie trwał 1 rok budżetowy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Sportowy pomiar czasu na zawody i treningi - 1 komplet.20 000 zł
2Nagrody dla uczestników zawodów, treningów, wypraw. 1 przydział.4 000 zł
3Treningi kolarskie dla dzieci i młodzieży wg metodologii tzw. Rowerowych lekcji-12 miesięcy ( 68 treningów) ( ubezpieczenie, trener).5 800 zł
4Szkolenia- Bezpieczny rowerzysta na drodze (pierwsza pomoc i bezpieczeństwo na drodze) 3 szkolenia.900 zł
5Szkolenia- Serwisuj i dbaj o swój rower przez cały sezon- 4 szkolenia.1 200 zł
6Kolarskie wyprawy turystyczne- Poznajemy Kwidzyn i Powiśle- 4 wyprawy (ubezpieczenie, przewodnik, opiekun). 2 000 zł
7Zawody kolarskie dla dzieci i młodzieży- MTB i przełaj- 6 rundy zawodów (ubezpieczenie, koszty organizacyjne).6 000 zł
Łącznie: 39 900 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Pomiar czasu  będzie stanowił majątek Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji, serwis po stronie KCSiR.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Kwidzyńska Akademia Kolarska

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego kwidzyn.budzet-obywatelski.org jest Burmistrz Miasta Kwidzyna z siedzibą ul. Warszawska19, 82-500 Kwidzyn.
Burmistrz Miasta Kwidzyna szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu kwidzyn.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 
1. W czasie korzystania z serwisu kwidzyn.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer pesel. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Burmistrzem Miasta Kwidzyna.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Burmistrza Miasta Kwidzyna uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie kwidzyn.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Burmistrza Miasta Kwidzyna, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Burmistrza Miasta Kwidzyna, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa kwidzyn.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Burmistrza Miasta Kwidzyna lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@kwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.