Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 14

14. OUTDOOROWY KORT DO PADLA. POZNAJ PADLA-MIX TENISA&SQUASHA


Lokalizacja

Teren stadionu miejskiego, działka nr 66/2 przy górnym orliku. Działka jest własnością miasta.

Opis projektu

Celem projektu jest budowa outdoorowego panoramicznego kortu do padla oraz promocja tego sportu wśród lokalnej społeczności.

Kilka słów o samej dyscyplinie: jest to sport dość młody, wywodzi się z Meksyku. Za założyciela tej dyscypliny uważa się Enrique Corcuera, który w 1969 roku zdecydował się przerobić swój własny kort do squasha. Następnie w 1974 roku sport trafił do Hiszpanii, a rok później do Argentyny. Szczególnie od 2010 roku sport ten staje się coraz bardziej popularny na całym świecie. Najprościej opisać go jako mix tenisa i squasha. w mieście brakuje kortów do tenisa i squasha dlatego kort do padla może być kolejną alternatywą dla ludzi, którzy lubią sporty rakietowe. Na korcie grać mogą jednocześnie 4 osoby.

W projekcie przewiduje się również działania promocyjne tj: artykuł w lokalnej gazecie, ulotki, plakaty.
Kort powinien być bezpłatny przez pierwsze 2 miesiące od jego powstania - użytkowanie kortu po wcześniejszych zapisach.
Należy również zorganizować darmowe zajęcia dla osób chętnych pod okiem profesjonalnego trenera - akcja promocyjna.

W projekcie przewidziano również zakup profesjonalnego sprzętu tj. rakiety zarówno dla dzieci jak i dorosłych, piłki. Każdy będzie miał możliwość wypożyczenia sprzętu.

Warto zainwestować w tą nową dyscyplinę sportu, zwłaszcza że na razie większość bazy do gry w padla znajduje się tylko w dużych miastach. Uprawianiem tej dyscypliny sportu zainteresowanych jest coraz więcej osób, a brakuje ogólnodostępnej infrastruktury sportowej. Jak widać kort do squasha okazał się bardzo przydatną inwestycją - jest dużo więcej chętnych niż dostępnych miejsc. Być może kort do padla będzie strzałem w dziesiątkę.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1PANORAMICZNY KORT DO PADLA 1 SZT94 419,72 zł
2NAWIERZCHNIA TRAWA SYNTETYCZNA 1 SZT24 394,59 zł
3MONTAŻ KORTU 1 SZT16 974 zł
4MONTAŻ MURAWY 1 SZT5 018,40 zł
5LICZYDŁO DO GRY738 zł
6OCYNKOWANIE KORTU 1 SZT6 494,40 zł
7PŁYTA BETONOWA FUNDAMENT 1 SZT73 185 zł
8SZAFA ZE SCHOWKAMI NA RZECZY (NA MONETY)2 200 zł
9ŁAWKA1 500 zł
10DOKUMENTY PROJEKTOWE10 000 zł
11NADZÓR INWESTORSKI2 500 zł
12TABLICA INFORMACYJNA1 500 zł
13RAKIETY DLA DZIECI 10 SZT DECATHLON2 099,90 zł
14RAKIETY DLA DOROSŁYCH 10 SZT DECATHLON2 499,90 zł
15PUDŁO PIŁEK DECATHLON359,99 zł
16ULOTKI/PLAKATY/ARTYKUŁ W LOKALNEJ GAZECIE4 000 zł
17WYNAJĘCIE INSTRUKTORA (na dzień lub dwa)4 000 zł
18NOCLEGI DLA EKIPY MONTAŻOWEJ4 000 zł
19WYNAJEM WÓZKA/LIFT4 000 zł
20TRANSPORT4 000 zł
21INFLACJA + NIEPRZEWIDZIANE PRACE25 000 zł
Łącznie: 288 883,90 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Konserwacja kortu ogranicza się praktycznie do okazjonalnego umycia szyb. Sztuczna trawa kortu wytrzymuje do 5-7 lat użytkowania.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
OUTDOOROWY KORT DO PADLA. POZNAJ PADLA-MIX TENISA&SQUASHA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego kwidzyn.budzet-obywatelski.org jest Burmistrz Miasta Kwidzyna z siedzibą ul. Warszawska19, 82-500 Kwidzyn.
Burmistrz Miasta Kwidzyna szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu kwidzyn.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 
1. W czasie korzystania z serwisu kwidzyn.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer pesel. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Burmistrzem Miasta Kwidzyna.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Burmistrza Miasta Kwidzyna uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie kwidzyn.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Burmistrza Miasta Kwidzyna, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Burmistrza Miasta Kwidzyna, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa kwidzyn.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Burmistrza Miasta Kwidzyna lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@kwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.