Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 11

11. Zakup mobilnej sceny plenerowej na potrzeby organizacji imprez na terenie miasta.


Lokalizacja

Ze względu na swoją mobilność scena w zależności od potrzeby organizatora będzie transportowana w różne części miasta.
Natomiast jeśli chodzi o jej przechowywanie, mogą być to parkingi miejskie np. Parking przy ul. Katedralnej /okolice teatru/  lub ul. 11 Listopada /przy budynku KCK/. Parkingi są miejskie nie wymagają opłat.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup mobilnej sceny plenerowej, która jest idealnym rozwiązaniem do organizacji imprez plenerowych oraz różnych wydarzeń począwszy od małych spotkań artystycznych, warsztatów, festiwali, wydarzeń sportowych po duże koncerty na terenie całego miasta. Niskie koszty użytkowania, szybki i łatwy montaż np. w parku, na płycie boiska szkolnego oraz w innych miejscach rekreacji może mieć pozytywny wpływ na rozwijanie aktywności lokalnej społeczności i realizacji różnorodnych projektów /inicjatywy oddolne: społeczne, lokalne, obywatelskie/. Dodatkowo zmiany lokalizacji sceny, jej montaż w dotychczas niedostępnych miejscach przyczyni się do zmniejszenia barier wynikających z dostępności do działań społecznych, kulturalnych czy też sportowych w różnych częściach naszego miasta. Różne grupy społeczne dzieci, młodzież, seniorzy oraz rodziny będą mogły korzystać ze zwiększonej i różnorodnej ilości wydarzeń, a miasto dzięki temu stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne i tętniące życiem. Mobilna scena plenerowa to szansa na integrację mieszkańców miasta, a przede wszystkim na polepszenie infrastruktury w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych oraz sportowych.

Zasady dostępności sceny:
Z zakupionej sceny plenerowej, bezpłatnie będą mogły korzystać jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, stowarzyszenia oraz inni organizatorzy imprez plenerowych zgodnie z ustalonym harmonogramem wydarzeń naszego miasta i jej dostępnością w danym terminie.  Koszty związane z transportem sceny /przyczepy/, jej obsługi technicznej /montaż przez przeszkolonych pracowników/ oraz inne koszty  wynikające z organizacji eventu, będą pokrywane przez organizatora wydarzenia.

Dodatkowe informacje:
Sceny mobilne proponowane przez kilku producentów w Polsce, są atestowane i posiadają bezpieczną konstrukcję /scena posiada europejskie świadectwo homologacji/. Cena estrady zależy od wielkości i parametrów technicznych. Na potrzeby lokalnych wydarzeń najbardziej optymalną wydaje się scena o wymiarach 8m x 6m x 6,1m, posiadająca system zadaszenia umożliwiający podwieszenie techniki scenicznej i montażu dodatkowych elementów /nagłośnienia, oświetlenie, multimediów./ Specyfikacja poszczególnych elementów niezbędnych do prawidłowego użytkowania sceny została dołączona jako załącznik nr 1  do projektu.

Montaż sceny trwa od 30 min do 60 min. Do prac montażowych potrzebnych jest dwóch pracowników przeszkolonych przez producenta sceny. Scena plenerowa nie potrzebuje  magazynu  stanowi przyczepę, która może być zlokalizowana na terenie miasta. /szczegółowe informacje techniczne znajdują się w załączniku nr 1./

Z zakupu mobilnej sceny plenerowej skorzysta wiele środowisk artystycznych a także instytucje, szkoły, stowarzyszenia seniorów  i inne organizacje, które prężnie działają na terenie miasta, chcą realizować projekty, jednak ze względu na kosztowną organizacją eventu /najem sceny, pracowników, transport techniczny/ bardzo często rezygnują z działania. Mobilna scena plenerowa  to przyszłość organizacji wydarzeń blisko mieszkańca, wychodzenie w przestrzeń miejską, budowanie pozytywnych postaw społecznych wśród mieszkańców i promocja wielu zapomnianych zakątków miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Scena mobilna 220 000 zł
2Galwanizacja podwozia 12 000 zł
3Pokrowiec na scenę mobilną17 000 zł
4Przedłużenie siatek bocznych do przedniego słupa2 100 zł
5Plandeka do magazynowania na przód i tył zamkniętej sceny mobilnej1 400 zł
Łącznie: 252 500 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

- Przegląd przyczepy po 3 latach od zakupy /300 zł/
- koszty przeglądu urządzeń sceny zgodnie z potrzebami kupującego w zakresie bezpieczeństwa  - /nie ma jednak konieczności ich wykonywania/ - jeśli miałyby być -ok. 2000,00 zł
- koszty transportu przy

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zakup mobilnej sceny plenerowej na potrzeby organizacji imprez na terenie miasta.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego kwidzyn.budzet-obywatelski.org jest Burmistrz Miasta Kwidzyna z siedzibą ul. Warszawska19, 82-500 Kwidzyn.
Burmistrz Miasta Kwidzyna szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu kwidzyn.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 
1. W czasie korzystania z serwisu kwidzyn.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer pesel. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Burmistrzem Miasta Kwidzyna.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Burmistrza Miasta Kwidzyna uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie kwidzyn.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Burmistrza Miasta Kwidzyna, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Burmistrza Miasta Kwidzyna, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa kwidzyn.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Burmistrza Miasta Kwidzyna lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@kwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.