Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 10

10. „Kocham teatr”-wystawienie komedii teatralnej dla mieszkańców Kwidzyna i okolic w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej na cel charytatywny.


Lokalizacja

Wystawienie spektaklu teatralnego odbędzie się w Teatrze Miejskim w Kwidzynie ul. Katedralna 18.Budynek jest własnością miasta.

Opis projektu

W ramach projektu przewidziane jest wystawienie 6 spektakli komediowych dla mieszkańców Kwidzyna i okolic na cel charytatywny.
Realizacja projektu stworzy wyjątkową możliwość spotkania z teatrem nowoczesnym, w skuteczny sposób komunikującym się z widzem i zarazem rozwijającym wyobraźnię i kreatywność. Teatr rozwija intelektualnie, moralnie, emocjonalnie, kształtuje estetykę, pobudza wyobraźnię. Projekt daje możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu dla seniorów, dorosłych i młodzieży.
Kontakt z szeroko pojętą sztuką, w tym z teatrem, jest bardzo ważnym elementem w życiu każdego człowieka, rozwija emocjonalnie i społecznie, jest motorem do poszerzania gamy doznań estetycznych, pobudza umysł do ciągłego szukania odniesień, interpretacji, kształtuje i rozwija myślenie abstrakcyjne. W dzisiejszym świecie przesiąkniętym nowymi technologiami i telewizją bardzo ważnym jest, aby promować wrażliwość i estetykę naturalnej narracji na żywo, doświadczenia artystyczno-emocjonalno-zmysłowego, jakim jest prawdziwy teatr. W teatrze trzeba wysilić swoją wyobraźnię, aby uwierzyć w prawdziwość postaci czy scenerii, wysilić swój umysł, by dokonać interpretacji i moralnej oceny zainscenizowanej historii. Jest to szczególne ważne w okresie wzrostu, dynamicznego rozwoju i kształtowania się osobowości i tożsamości (nastolatki, młodzi dorośli), jak również w wieku podeszłym – dla podtrzymania prawidłowego funkcjonowania intelektu i relacji społecznych. Projekt ma bawić, integrować i łączyć wszystkie pokolenia. Dostarczyć dobrej rozrywki dla szeroko rozumianej publiczności,także wspomóc  finansowo osobę niepełnosprawną( kosztowna  i niezbędna rehabilitacja) -podczas przerw odbędzie się kwesta na rzecz w/w.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Warsztaty teatralne dla grupy amatorskiej z zaproszonym zawodowym aktorem 3 000 zł
2Obsługa sprzętu nagłośnieniowego podczas spektakli i próby. 3 000 zł
3 Obsługa sprzętu oświetleniowego podczas spektakli i próby 3 000 zł
4wynajem budynku teatru na 6 spektakli teatralnych12 000 zł
5 Scenografia do spektaklu (zlecenie wykonania jej)5 000 zł
6. Stroje i rekwizyty teatralne3 000 zł
7plakaty i zdjęcia promujące spektakle 800 zł
8wydruk zaproszeń dla gości300 zł
9wydruk wejściówek300 zł
10promocja spektaklu w lokalnych mediach300 zł
11catering dla zaproszonych gości -kawa ,herbata, przekąski1 500 zł
12catering dla grupy teatralnej -kawa,herbata,napoje,przekąski-6 spektakli1 500 zł
13zapłata do ZAiKS 3 000 zł
Łącznie: 36 700 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
„Kocham teatr”-wystawienie komedii teatralnej dla mieszkańców Kwidzyna i okolic w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej na cel charytatywny.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego kwidzyn.budzet-obywatelski.org jest Burmistrz Miasta Kwidzyna z siedzibą ul. Warszawska19, 82-500 Kwidzyn.
Burmistrz Miasta Kwidzyna szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu kwidzyn.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 
1. W czasie korzystania z serwisu kwidzyn.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer pesel. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Burmistrzem Miasta Kwidzyna.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Burmistrza Miasta Kwidzyna uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie kwidzyn.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Burmistrza Miasta Kwidzyna, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Burmistrza Miasta Kwidzyna, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa kwidzyn.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Burmistrza Miasta Kwidzyna lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@kwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.