Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 19

19. Rewitalizacja skwerku przy ul. Sokolej. Wymiana nawierzchni placu zabaw oraz stworzenie strefy wypoczynku.


Lokalizacja

Części działek 226/6, 110/2  i 227/2 obręb 0003 na skrzyżowaniu ulic Sokolej oraz Chrobrego w Kwidzynie.
Załącznik nr 2 zawiera fragment mapy wraz z koncepcją.

Opis projektu

Obecnie na Osiedlu Piastowskim nie istnieje teren atrakcyjny wypoczynkowo dla mieszkańców. Mimo, że jest tu kilka placów zabaw są one jedynie atrakcją dla dzieci, a nie miejscem wypoczynku dla dorosłych. Ponadto, większość tych placów jest bardzo uboga w zieleń, oraz naturalnie zacienione obszary. Rewitalizacja skwerku przy ul. Sokolej ma być odpowiedzią na te braki. Projekt ma na celu przygotowanie strefy wypoczynku dla dorosłych oraz uatrakcyjnienie samego placu zabaw, który już w tym miejscu istnieje. Nasadzenie dużej ilości zieleni poprawi komfort korzystania z tego miejsca, sprawi, że mieszkańcy miasta zyskają kolejny, a mieszkańcy osiedla pierwszy skwerek wypoczynkowy, na którym będzie można odpocząć w cieniu drzew. Projekt zakłada wykorzystanie istniejących urządzeń placu zabaw, ławek oraz śmietników ponieważ są one w bardzo dobrym stanie. Głównymi założeniami projektu są:
- wymiana nawierzchni placu zabaw z piasku na nawierzchnię z poliuretanu oraz wzbogacenie jej o kule i półkule z tego tworzywa, ustawienie istniejących urządzeń placu zabaw,
- budowa ławek schodkowych zakończonych donicami na roślinność niską oraz z dwoma miejscami na drzewa wysokie po dwóch stronach placu zabaw, które będą stanowiły naturalne ogrodzenie placu oraz dodatkową przestrzeń wypoczynku,
- wykonanie parkingu dla rowerów z 4 stojakami, nawierzchnią z kostki betonowej oraz ze stacją naprawy rowerów,
- wykonanie dojść i przestrzeni z kostki  betonowej, ustawienie istniejących ławek i śmietników,
- nasadzenie zieleni wysokiej, średniej i niskiej, założenie trawników
- ustawienie stołów z siedziskami,
- wykonanie oświetlenia.
Projekt koncepcyjny skwerku wraz ze zdjęciami poglądowymi zawiera załącznik nr 2 - Koncepcja skwerku przy ul. Sokolej, wykaz prac, które zakłada projekt zawiera załącznik nr 3 -  Budżet

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu na placu zabaw138 900 zł
2Wykonanie nawierzchni ścieżek i parkingu dla rowerów (kostka betonowa)46 400 zł
3Kupno i montaż stojaków na rowery 1 200 zł
4Kupno i montaż stołów z siedziskami10 000 zł
5Zakup i montaż gumowych kul i półkul na placu zabaw15 700 zł
6Ławka schodkowa z donicą na roślinność120 000 zł
7Zakup i nasadzenie drzew (wysokich) np.. Klon5 400 zł
8Kupno i montaż stacji naprawy rowerów5 000 zł
9Zakup i nasadzeni drzwe (niskich) np.. Głów dwuszyjkowy500 zł
10Zakup i nasadzenie krzewów np.. Ligustr pospolity800 zł
11Zakup i nasadzenie roślinności niskiej np.. Lawenda, trawy ozdobne12 000 zł
12Założenie trawników 15 600 zł
13Oświetlenie skwerku 60 000 zł
14Dokumentacja projektowa10 000 zł
15Nadzór inwestorski6 472,50 zł
16Roczna pielęgnacja zieleni + inne korzty eksploatacyjne1 000 zł
Łącznie: 448 972,50 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1000

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Rewitalizacja skwerku przy ul. Sokolej. Wymiana nawierzchni placu zabaw oraz stworzenie strefy wypoczynku.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego kwidzyn.budzet-obywatelski.org jest Burmistrz Miasta Kwidzyna z siedzibą ul. Warszawska19, 82-500 Kwidzyn.
Burmistrz Miasta Kwidzyna szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu kwidzyn.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 
1. W czasie korzystania z serwisu kwidzyn.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer pesel. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Burmistrzem Miasta Kwidzyna.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Burmistrza Miasta Kwidzyna uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie kwidzyn.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Burmistrza Miasta Kwidzyna, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Burmistrza Miasta Kwidzyna, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa kwidzyn.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Burmistrza Miasta Kwidzyna lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@kwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.