Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 16

16. Nowy chodnik dla mieszkańców ulicy Czerwonego Kapturka


Lokalizacja

Ulica Czerwonego Kapturka, zniszczone odcinki chodników po obu stronach drogi

Opis projektu

Mieszkańcy osiedla bajkowego potrzebują nowego chodnika.

Ulica czerwonego kapturka jest jedną z najczęściej uczęszczanych dróg na całym osiedlu, biegnie praktycznie przez jego centrum na całej jego długości, niestety stan przyległych do niej chodników jest w opłakanym stanie. Rozmawiając a zwłaszcza zbierając informacje od mieszkańców osiedla słyszałem wiele skarg na ich fatalną kondycję, związanych głównie z niedogodnościami w poruszaniu się po nich na piechotę o jeździe rowerem nie wspominając. Problemem są również zbyt wysokie krawężniki, zwłaszcza na odcinku drogi biegnącym od skrzyżowania ulicy Czerwonego Kapturka z Bolka i Lolka do skrzyżowania Czerwonego Kapturka z ulicą Owczą.

Celem poprawy bezpieczeństwa należy zamontować dwa progi zwalniające, które wymuszą na kierowcach przepisową jazdę. Obecnie pędzące jezdnią auta są utrapieniem dla mieszkańców bajkowego, zwłaszcza mieszkających przy niniejszej ulicy. Stwarza to śmiertelne niebezpieczeństwo wypadku, któremu należy zapobiec. Progi trzeba umieścić w dwóch newralgicznych punktach drogi, pierwszy w połowie odległości między skrzyżowaniem ulic Czerwonego Kapturka z Długą i C. K. z ulicą Jacka i Agatki, kolejny próg powinien zostać ulokowany między skrzyżowaniami Czerwonego Kapturka z Jacka i Agatki a C.K. i Bolka i Lolka (zaznaczone punktami na mapie)

Co do samych chodników niezbędne jest usunięcie starej płyty betonowej wraz z obrzeżami i krawężnikami na nieremontowanych odcinkach a następnie położenie cementowej podsypki wraz z nową kostką brukową, następnie od strony jezdni zastąpienie starych krawężników nowym, niższym wariantem i odgrodzenie chodnika od strony domostw obrzeżami.

Swój projekt motywuję chęcią poprawy bezpieczeństwa i wygody poruszania się w obrębie bajkowego, nie tylko jego mieszkańców ale także osób spoza niego, które przykładowo mają zamiar udać się na zlokalizowany w obrębie osiedla tor wrotkowy czy siłownię na świeżym powietrzu.

Łączna powierzchnia która wymaga remontu wynosi 2300 m^2 chodnika, do tego należy wliczyć 840 m krawężników i obrzeży po każdej stronie jezdni.  

Podana powierzchnia nie jest powierzchnią całkowitą chodników na ulicy Czerwonego Kapturka, pominięte zostały wyremontowane odcinki.  
Przy ostrożnych szacunkach cena ułożenia kostki brukowej (6 cm) z podsypką wynosi w przybliżeniu 100 zł za m^2, krawężników i obrzeży odpowiednio 50 i 30 zł za metr bieżący. Średnia cena ułożenia kostki brukowej (6 cm) z podsypką wynosi w przybliżeniu 100 zł za m^2, krawężników i obrzeży odpowiednio 50 i 30 zł za metr bieżący.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
12300 m^2 chodnika 230 000 zł
21640 m obrzeży48 000 zł
31640 m krawężnika 82 000 zł
4Dwa progi zwalniające 12 000 zł
Łącznie: 372 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Nowy chodnik dla mieszkańców ulicy Czerwonego Kapturka

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego kwidzyn.budzet-obywatelski.org jest Burmistrz Miasta Kwidzyna z siedzibą ul. Warszawska19, 82-500 Kwidzyn.
Burmistrz Miasta Kwidzyna szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu kwidzyn.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 
1. W czasie korzystania z serwisu kwidzyn.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer pesel. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Burmistrzem Miasta Kwidzyna.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Burmistrza Miasta Kwidzyna uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie kwidzyn.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Burmistrza Miasta Kwidzyna, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Burmistrza Miasta Kwidzyna, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa kwidzyn.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Burmistrza Miasta Kwidzyna lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@kwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.