Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do realizacji

1. Rewitalizacja stawu przy ul. Granicznej w Kwidzynie

Planowany koszt: 190 000 zł

Projekt polegał na wyrównaniu linii brzegowej, pogłębieniu stawu, wykonaniu chodników i wyposażeniu w elementy małej architektury.

Wybrany do realizacji

5. Utworzenie siłowni plenerowej na Osiedlu Bajkowym

Planowany koszt: 43 911 zł

Celem projektu było utworzenie siłowni plenerowej na Osiedlu Bajkowym od ul.Bolka i Lolka.

Wybrany do realizacji

13. Zakup i instalacja 70 bezpiecznych stojaków rowerowych na terenie miasta

Planowany koszt: 17 500 zł

Celem projektu był zakup i instalacja 70 bezpiecznych stojaków rowerowych na terenie miasta.

Wybrany do realizacji

18. Budowa zadaszenia nad kortem do tenisa ziemnego

Planowany koszt: 205 656 zł

Celem projektu była budowa zadaszenia nad kortem do tenisa ziemnego przy ul.Wiejskiej.

Wybrany do realizacji

20. Zakup quada ratowniczego wraz z przyczepą do transportu poszkodowanego oraz wyposażeniem ratowniczym i AED dla OSP Kwidzyn

Planowany koszt: 75 600 zł

Projekt zakładał zakup pojazdu ratowniczego typu quad ratowniczy wraz z przyczepą do transportu poszkodowanego oraz wyposażeniem ratowniczym i AED dla OSP Kwidzyn.

Wybrany do realizacji

25. Samoobsługowy serwis rowerowy

Planowany koszt: 21 140 zł

Celem projektu była instalacja samoobsługowego serwisu rowerowego w kilku lokalizacjach miasta Kwidzyna.

Wybrany do realizacji

26. Przebudowa ciągu pieszego (deptaka) ul. Miedziana

Planowany koszt: 446 000 zł

Projekt polegał na wymianie nawierzchni asfaltowej, budowie chodnika, ścieżki rowerowej oraz montaż małej architektury.

Poprzedni projekt
Następny projekt