Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do realizacji

2. Senior w sieci

Planowany koszt: 4 700 zł

Projekt miał na celu zdobycie wiedzy i umiejętności Seniorów w zakresie obsługi komputera i podstawowych technik informatycznych.

Wybrany do realizacji

3. Kraina zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych na osiedlu "Koszykowa " (Długa - Południe)

Planowany koszt: 125 261,53 zł

Projekt polegał na budowie placu zabaw oraz siłowni plenerowej. Cel projektu to także szerzenie możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu i integrację śr... Czytaj więcej...

Projekt polegał na budowie placu zabaw oraz siłowni plenerowej. Cel projektu to także szerzenie możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu i integrację środowiska lokalnego.

Wybrany do realizacji

4. Zabawa bez barier - plac integracyjny

Planowany koszt: 277 210,30 zł

Projekt polegał na modernizacji istniejącego placu zabaw w elementy dla osób niepełnosprawnych.

Wybrany do realizacji

7. Bezpieczni nad wodą

Planowany koszt: 17 280 zł

Projekt polegał na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy udzielanej nad wodą oraz zajęć nauki pływania.

Wybrany do realizacji

8. Podniesienie standardów bezpieczeństwa Strzelnicy Miejskiej cz.2

Planowany koszt: 77 444,14 zł

Projekt miał na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa Strzelnicy Miejskiej poprze wybudowanie kulochwytów, zadaszenia i instalację kamery monitoringu miejskiego.

Wybrany do realizacji

10. Oświetlenie LED na ul.Targowej

Planowany koszt: 13 000 zł

Projekt miał na celu wymiany starych żarówek na oświetlenie LED na ul.Targowej.

Wybrany do realizacji

13. Rajd dla mieszkańców Miasta Kwidzyna z okazji święta Konstytucji 3-Maja

Planowany koszt: 13 780 zł

Głównym założeniem projektu jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej. Rajd oraz zawody strzeleck... Czytaj więcej...

Głównym założeniem projektu jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej. Rajd oraz zawody strzeleckie miały również na celu popularyzację sportu, w szczególności sportu strzeleckiego jako dyscypliny sportu o charakterze wyczynowo-rekreacyjnym oraz umiejętności strzeleckich mających wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Wybrany do realizacji

15. Dni Seniora 2017

Planowany koszt: 15 775 zł

Projekt miał na celu kształtowanie pozytywnego, życzliwego postrzegania osób starszych oraz promocję i dostęp do oferty kulturalno-oświatowej miasta Kwidzyna.

Wybrany do realizacji

16. Bezpieczne przejście dla pieszych - Kopernika na wysokości PKS

Planowany koszt: 19 000 zł

Projekt zakładał montaż oprawy punktu oświetlenia LED nad przejściem dla pieszych przy ul.Kopernika.

Wybrany do realizacji

18. Budowa terenów edukacyjno-sportowych pn."Park rekreacji Balaton" etap II wyposażenie w elementy małej architektury

Planowany koszt: 109 475 zł

Budowa terenów edukacyjno-sportowych pn."Park rekreacji Balaton" etap II wyposażenie w elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, plac zabaw, siłownię plene... Czytaj więcej...

Budowa terenów edukacyjno-sportowych pn."Park rekreacji Balaton" etap II wyposażenie w elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, plac zabaw, siłownię plenerową, stojaki na rowery.

Wybrany do realizacji

19. Teatr łaczy pokolenia

Planowany koszt: 20 000 zł

Projekt miał na celu wzmocnienie tożsamości z miastem poprzez wzbudzenie dialogu między pokoleniami. Były to warsztaty teatralne zakończone spektaklem ukazującym życie w... Czytaj więcej...

Projekt miał na celu wzmocnienie tożsamości z miastem poprzez wzbudzenie dialogu między pokoleniami. Były to warsztaty teatralne zakończone spektaklem ukazującym życie w Kwidzynie.

Wybrany do realizacji

21. Szkolenie proobronne dla młodzieży szkolnej

Planowany koszt: 17 840 zł

Celem projektu było przeprowadzenie szkolenia proobronne dla młodzieży szkolnej w zakresie posługiwania się bronią palną,sposobów udzielania pierwszej pomocy oraz łączno... Czytaj więcej...

Celem projektu było przeprowadzenie szkolenia proobronne dla młodzieży szkolnej w zakresie posługiwania się bronią palną,sposobów udzielania pierwszej pomocy oraz łączności.

Wybrany do realizacji

22. Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie wypadków z udziałem motocyklistów

Planowany koszt: 4 000 zł

Celem projektu było przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie wypadków z udziałem motocyklistów.

Wybrany do realizacji

24. Remont zaułka u.Kasprowicza

Planowany koszt: 236 250 zł

Celem projektu było przywrócenie ulicy właściwego stanu technicznego oraz wzrost bezpieczeństwa mieszkańców.

Poprzedni projekt
Następny projekt