Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do realizacji

1. "Psi Raj" Kwidzyn – park z przeszkodami dla psów

Planowany koszt: 12 355 zł

Projekt polegał na budowie parku dla psów przy stadionie miejskim. Plac wyposażony został w przeszkody, tunele, poprzeczki (...)

Wybrany do realizacji

2. Automaty z torebkami odchodowymi dla psów

Planowany koszt: 5 690 zł

Projekt zakładał ustawienie dystrybutorów z torebkami przy głównych ulicach miasta Kwidzyna.

Wybrany do realizacji

4. Miejski regał książkowy

Planowany koszt: 1 900 zł

Miejski regał książkowy to inicjatywa, która miała na celu zachęcenie mieszkańców miasta do czytania książek. Regał znajduje się w pobliżu kinoteatru.

Wybrany do realizacji

4. Budowa terenów edukacyjno-sportowych pn. PARK REKREACJI BALATON

Planowany koszt: 307 000 zł

Projekt miał na celu budowę infrastruktury sportowo-edukacyjno-rekreacyjnej nad akwenem wodnym przy ul.Wiślanej.

Wybrany do realizacji

5. Plac zabaw - „Pajęczyna”

Planowany koszt: 20 000 zł

Projekt polegał na montażu urządzenia na placu zabaw o konstrukcji przypominającej pajęczą sieć.

Wybrany do realizacji

6. Akademia człowieka myślącego

Planowany koszt: 19 350 zł

Projekt dotyczył zorganizowania 6 spotkań z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego.

Wybrany do realizacji

7. Dzień dziecka dla dzieci z miasta i okolic Kwidzyna

Planowany koszt: 8 800 zł

Dzień dziecka dla dzieci z miasta i okolic Kwidzyna zorganizowany był przez Klub „Rodło Kwidzyn”. Projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców miasta a w szczególnośc... Czytaj więcej...

Dzień dziecka dla dzieci z miasta i okolic Kwidzyna zorganizowany był przez Klub „Rodło Kwidzyn”. Projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców miasta a w szczególności do najmłodszych sympatyków sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

Wybrany do realizacji

8. Modernizacja deptaka przy ul. Spółdzielczej

Planowany koszt: 20 000 zł

Modernizacja deptaka przy ul. Spółdzielczej polegał na wymianie asfaltowej nawierzchni na kostkę betonową, wykonaniu oświetlenia i małej architektury.

Wybrany do realizacji

8. Budowa ul.Sosnowej

Planowany koszt: 253 000 zł

Projekt zakładał utwardzenie terenu i zapewnienie dostępności do posesji mieszkańców ul.Sosnowej .

Wybrany do realizacji

9. Sms Kwidzyn

Planowany koszt: 16 300 zł

Projekt zakładał stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców Kwidzyna o wydarzeniach w formie sms-ów.

Wybrany do realizacji

10. Biegnij z naturą – oznakowanie i uregulowanie tras biegowych 1km, 4,5km, 7,5km

Planowany koszt: 13 750 zł

Projekt polegał na oznakowaniu tras biegowych w ramach wytyczonych ciągów pieszych w lesie oraz umieszczeniu na nich elementów poprawiających funkcjonalność tras.

Wybrany do realizacji

10. Podniesienie standardów bezpieczeństwa strzelnicy miejskiej

Planowany koszt: 146 911,20 zł

Projekt dotyczył podniesienia bezpieczeństwa dla osób korzystających ze strzelnicy miejskiej poprzez ogrodzenie terenu strzelnicy zamontowania przechwytywaczy.

Wybrany do realizacji

11. Szkolenie proobronne dla dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Planowany koszt: 18 400 zł

Projekt zakładał upowszechnienie wiedzy i umiejętności na temat bezpieczeństwa, upowszechnienia kultury fizycznej, rozbudzenie wartości patriotycznych wśród dzieci i mło... Czytaj więcej...

Projekt zakładał upowszechnienie wiedzy i umiejętności na temat bezpieczeństwa, upowszechnienia kultury fizycznej, rozbudzenie wartości patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Wybrany do realizacji

12. Impuls ratujący życie dla mieszkańców Kwidzyna – zakup 4 defibrylatorów

Planowany koszt: 19 958,94 zł

Celem projektu był zakup 4 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, które zlokalizowano w Straży Miejskiej w Kwidzynie, na Pływalni przy ul.Słowackiego, w Kompleksie ... Czytaj więcej...

Celem projektu był zakup 4 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, które zlokalizowano w Straży Miejskiej w Kwidzynie, na Pływalni przy ul.Słowackiego, w Kompleksie Sportowo - Widowiskowym przy ul.Wiejskiej oraz w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Poprzedni projekt
Następny projekt