Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 22

22. Bezpieczne place zabaw- zakup i montaż kamer do monitoringu placu zabaw.


Lokalizacja

1) plac zabaw Warszawska obręb nr 3
2) plac zabaw Warszawska obręb nr 5
3) plac zabaw Słowackiego  obręb nr 8
4) plac zabaw Kasprowicza obręb nr 9
5) plac zabaw Odrowskiego obręb nr 11
6) plac zabaw Broniewskiego obręb nr 9
7) Plac zabaw Willowa
8) Plac zabawi Tęczowa
9,10) Plac zabaw Hallera I i II

Opis projektu

Projekt zakłada zakup oraz montaż 10 kamer na 10 wybranych placach zabaw.  Do projektu wybrano place zabaw szczególnie narażone na dewastację. Zrealizowanie tej inwestycji pozwoli nie tylko na zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców miasta, ale również mienia przyległego do placu zabaw. Uważam, że kamera będzie oddziaływać prewencyjnie na niszczenia mienia (np. wyposażenie, elewacja, samochody) w jej zasięgu. Ograniczy też patologiczne zjawisko, jakim jest wyprowadzanie zwierząt na place zabaw.
Projekt zakłada, że kamera samoczynnie nagrywa obraz, rejestruje go na dysku oraz po pewnym czasie usuwa go i rejestruje nowy. Jeśli w założonym czasie przechowywania nagrania, organy pranie uprawnione wystąpią o wydanie kopii to takie nagranie zostanie trwale zapisane; w przeciwnym przypadku nagranie zostanie trwale usunięte.
Wedle założeń projekt nie wymaga stałej pracy funkcjonariusza Straży Miejskiej, tak jak to ma miejsce obecnie. Rodzic może wejść na dedykowaną stronę i w trybie online „mieć na oku” swoją pociechę.
W projekcie uwzględniłem zarówno koszt przyłącza energetycznego, jak również zakup miejsca na serwerze. W załączniku przesyłam wycenę z firmy BMS, zmianie uległa jedynie lokalizacja jednego z placów zabaw (Willowa zamiast Tęczowej).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Rejestrator sieciowy DS9632NI-I811 317,97 zł
2Kamera IP DS-2DE5432IW-AE IR 150m Hikvision68 722,56 zł
3Adapter słupowy DS-1604ZJBOX-POLE Hikvision8 752,68 zł
46TB WD Purple Dysk twardy do rejestratorów cyfrowych1 776 zł
5System transmisji bezprzewodowej dla kamer IP - most radiowy 5,6GHz CDS-6IP eco (v2020)26 080,92 zł
6Zasilacze PoE2 952 zł
7Switch gigabitowy, 48- portowy T1600G-52TS (TLSG2452)1 434,67 zł
8Maszt stalowy 4m7 306,20 zł
9Szafa Rack475,26 zł
10Usługa montażowa475,26 zł
11Konfiguracja i uruchomienie35 000 zł
12Materiały montażowe 20 000 zł
13Stworzenie serwera zewnętrznego10 000 zł
14Przyłacze energetyczne36 900 zł
15Rezerwa finansowa - 20%46 238,70 zł
Łącznie: 277 432,22 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Zasilanie elektryczne kamery.

W porozumieniu z autorem projektu zrezygnowano z możliwości podglądu monitoringu on-line poprzez dedykowaną stronę internetową, jako rozwiązania niezgodnego z przepisami RODO.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Bezpieczne place zabaw- zakup i montaż kamer do monitoringu placu zabaw.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego kwidzyn.budzet-obywatelski.org jest Burmistrz Miasta Kwidzyna z siedzibą ul. Warszawska19, 82-500 Kwidzyn.
Burmistrz Miasta Kwidzyna szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu kwidzyn.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 
1. W czasie korzystania z serwisu kwidzyn.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer pesel. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Burmistrzem Miasta Kwidzyna.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Burmistrza Miasta Kwidzyna uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie kwidzyn.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Burmistrza Miasta Kwidzyna, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Burmistrza Miasta Kwidzyna, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa kwidzyn.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Burmistrza Miasta Kwidzyna lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@kwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.