Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 13

13. Dzień Sąsiada - poznajmy swoich sąsiadów


Lokalizacja

Kwidzyn, teren miejski pomiędzy ulicami Zimną a Północną. Działaka nr 77, obręb IV.  Własnością jest UM Kwidzyn.

Opis projektu

Osiedle Malborska Północ jest nowym kompleksem. Mieszkańcy to głównie osoby młode, rodziny z dziećmi. Z rozmów z wieloma osobami zdiagnozowaliśmy potrzebę poznania się, osób dorosłych, ale przede wszystkim dzieci. Na naszym osiedlu stworzyło się kilka grup dziewcząt i chłopców, które konkurują ze sobą, przeganiając się z ulubionych miejsc zabaw.
Pomysł na realizację Dnia Sąsiada wyszedł z inicjatywy rodziców, którzy chcieliby stworzyć przestrzeń integracyjną dla swoich dzieci, ale także dla siebie samych. Po to, aby czuć się członkiem społeczności, aby nie tylko z grzeczności, witać napotkanych sąsiadów, aby wrócić do korzeni i móc czuć się bezpiecznie wśród osób, z którymi spotykają się na co dzień.
Celem główny spotkania jest integracja mieszkanców osiedla Malborska-Północ.
Po realizacji działania mieszkańcy będą:
- znać swoich najbliższych sąsiadów, czuć się przez to bezpiecznie,
- będę wiedzieć gdzie i do kogo udać się o pomoc w sprawach życia codziennego,
- będą bardziej identyfikować się ze swoim miejscem zamieszkania, czuć się za nie odpowiedzialni,
- będą zmotywowani do tworzenia tego typu działań w przyszłości i tworzyć nowe,
- dzieci będą się wspólnie bawić, nie będzie dochodziło do objawów agresji i dyskryminacji.

Dzień Sąsiada, to jednodniowe spotkanie wszystkich sąsiadów mieszkających na naszym osiedlu. Będzie to ok 4 godzinne, intensywne spotkanie, gdzie zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe znajdą coś dla siebie.
Proponowany program spotkania (ostateczna forma zostanie ustalone z mieszkańcami):
- zjeżdżalnie dla dzieci, dmuchańce, mobilny plac zabaw, rakietki wodne itp.
- warsztaty/prezentacje/pokazy dla dzieci, dorosłych i całych rodzin: warsztaty artystyczne, manualne, lego, ekologiczne, nauka budowy budy dla psa/karminika itp.
- loteria z nagrodami
- zadania integracyjne dla każdej z rodzin, która przyjdzie na spotkanie
- stworzenie mapy osiedla z rysunkami każdej z rodzin i ich domu (na mapie przedstawione by były cechy charakterystyczne każdej z rodzin, np. wykonywany zawód, hobby czy też międzynarodowe pochodzenie),
- warsztat rowerowy + wspólny rajd rowerowy wokół osiedla
- gra sąsiedzka w poszukiwaniu wskazówek i skarbów na każdej ulicy osiedla
- kącik napraw i wymiany doświadczeń i umiejętności. Głównie męska część osiedla, ale nie tylko, zgłosiła potrzebę wymiany doświadczeń w budowie bądź wykańczaniu/remontu domu
- spotkanie i warsztat kosmetyczny (jak dbać o cerę, makijaż w 5 min itp.)
- kino plenerowe na koniec spotkania dla dzieci i młodzieży.

Ważne, każda z uczestniczących rodzin/osób miałaby za zadanie przynieść smaczny poczęstunek na wspólny stół sąsiedzki. Odbyłoby się kilka kategorii jedzeniowych: przetwory, coś słodkiego, słonego i inne w zależności od pomysłu i potrzeb. W taki sposób można wymienić się przepisami pomysłami i w naturalny sposób nawiązać relacje.

Spotkanie powinno odbyć się w okresie wiosenno-letnim.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Warsztaty dla dzieci i młodzieży (7 warsztatów x 4h x 100zł)2 800 zł
2Materiały na warsztaty/prezentacje/pokazy (7 warsztatów)3 500 zł
3Wynajem stołów, krzeseł, paralose, leżaki itp.10 000 zł
4Kino plenerowe4 000 zł
5Rajd rowerowy, bieg na orientację - organizacja, nagrody, oznaczenia itp4 000 zł
6Wielkoformatowa mapa osiedla1 000 zł
7Plakaty, oznaczenie, promocja2 000 zł
8Nagłośnienie + muzyka/DJ2 000 zł
9Zjeżdżalnie dmuchane (200zł h x 4h)2 500 zł
10Mobilny plac zabaw, rakietki wodne itp. 4 000 zł
11Przygotowanie terenu do spotkania (wycinka traw, sprzątanie itp)5 000 zł
Łącznie: 40 800 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt skierowany wprost do mieszkańców osiedla
Malborska-Północ, nie zakłada pełnej dostępności wszystkich mieszkańców
Kwidzyna.
Projekt niedopuszczony do głosowania na podstawie § 1
ust. 6 pkt 3 Regulaminu KBO.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Dzień Sąsiada - poznajmy swoich sąsiadów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego kwidzyn.budzet-obywatelski.org jest Burmistrz Miasta Kwidzyna z siedzibą ul. Warszawska19, 82-500 Kwidzyn.
Burmistrz Miasta Kwidzyna szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu kwidzyn.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 
1. W czasie korzystania z serwisu kwidzyn.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer pesel. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Burmistrzem Miasta Kwidzyna.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Burmistrza Miasta Kwidzyna uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie kwidzyn.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Burmistrza Miasta Kwidzyna, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Burmistrza Miasta Kwidzyna, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa kwidzyn.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Burmistrza Miasta Kwidzyna lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@kwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.